• Dansk
  • English

Kvalitet i centrum


For Ce-Tec er kvalitet en kombination af god service og ordentlige vilkår for vores kunder og samtidig sikre høj sikkerhed og fremme sundheden hos vores medarbejdere uden at gå på kompromi med miljøet.  

Ce-Tec vil være et skridt foran på disse parametre, og derfor går vi højt op i kvalitet på alle planer.

Kvalitet og ansvarlighed hænger uløseligt sammen, derfor sætter vi ansvarlighed i alle vores aktiviteter som første prioritet.

For Ce-Tec er kunderne i centrum, og leveringen af yderser af høj kvalitet og til aftalte tid er kernen i virksomheden. Dette sikres ved, at Ce-Tec er en ansvarsbevidst virksomhed, som overholder alle lov- og myndighedskrav, samt er DS/EN ISO 9001:2015 certificeret. Vi anvender it-platformen Sherlock til at facilitere vores kvalitetssikring og -styring, så arbejdet er stringent og gennemsigtigt for ledelsen på alle planer. 

Kvaliteten udmærkes ligeledes i vores stræben efter at finde de rette kvalificerede folk til gode vilkår for både kunden og den ansatte. 

Dertil kommer vores målsætninger om, at alle aktiviteter skal udføres med størst mulig hensyn til de involverede personers og andre parters sikkerhed, helbred og med minimal påvirkning af miljøet. Vores mål er: Nul skader, ingen arbejdsrelaterede sygdomme og ingen skadelig indvirkning på miljøet.

Derfor prioriterer vi HSE-arbejdet højt, og virksomheden inddrager løbende medarbejderne til at bidrage konstruktivt til at fremme sikkerheden, helbredet og miljøet i hverdagen. Vi lægger vægt på at informere og uddanne medarbejderne, således at de beskytter sig selv, folk omkring sig og deres miljømæssige aftryk.

Vi gør en dyd i løbende at motivere vores medarbejdere til en positiv HSE-kultur både internt i Ce-Tec såvel som, at de skal tage aktiv del i HSE-arbejdet på kunders arbejdspladser og følge de til enhver tid gældende regler.

Derfor er medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel meget højt prioriteret i Ce-Tec, for de er grundlaget for virksomhedens vækst og tilfredse kunder.

Igennem vores arbejdsmiljøpolitik og vores arbejdsmiljøorganisation arbejder vi systematisk i henhold til reglerne i OHSAS 18001, for at sikre konstant fokus på vores arbejdsmiljø.

Miljøet er vores allesammens ansvar og derfor går Ce-Tec ind for at optimere brugen af ressourcer via genbrug, genvinding og nedsættelse af forbrug. Vi opfordre ligeledes vores alle vore medarbejdere om at bruge ressourcerne med omhu, så de bliver brugt optimalt.

Ce-Tec har fået arbejdstilsynets grønne smiley:

  • Achilles JQS Qualified
  • Iso 9001 certificeret - Intertek
  • Achilles Utilities NCE

FIRMAINFO

  • Ce-Tec A/S
  • CVR: 33771339

ADRESSEINFO

  • Toldbodvej 1
  • DK-6700 Esbjerg